Ülke:

Türkiye

İl:

Aydın

Kategori:

Görevler:

Çevre Düzenlemesi
Altyapı
Prefabrik Üst Yapı

İş Veren:

Klaros İnşaat

Durum:

Tamamlandı

Başlangıç:

Aralık 2011

Bitiş:

Mart 2012

Aralık 2012’de 18 aylık bir inşaat süresi planı ile yola çıkıldığında, Klaros İnşaat için yapısal çözümleme, yerinde dökme betonarme ve çelik konstrüksiyon karma tasarımı ile yapılmıştır.

Dülger İnşaat ve Klaros İnşaat arasında kurulan işbirliği ile iş planı 15 aylık süreç olarak revize edilmiştir. Prefabrik üst yapı taahhüdünün tamamı 12 aylık süre içinde tamamlanmıştır. İş planında yapılan iyileşme sayesinde, Kuşadası AVM, Mart 2014’te yaz sezonunun hemen başlangıcında hizmete açılmıştır.
Kuşadası AVM projesi; mağazalar ve restoranlar için tahsis edilen 9 blok, 1 hipermarket ve 1820 kişilik oturma kapasitesine sahip amfi tiyatro ve çevre birimleri ile birlikte toplamda 13 bloktan oluşmaktadır.

Mağazaları içeren bloklarda, yapı sistemi tabanda ankastre çatı kotunda mafsallı arakat içermeyen çerçeverlerle kurulmuştur. Çatı sistemi tek yöne eğimli I kesitli öngermeli çatı kirişleri ile kurgulanmıştır. En düşük noktada kiriş alt kotu 4.30 m’dir. Bina cephelerinde 2.80 m kotuna kadar aluminyum/cam cephe sistemleri kurgulanacağından, 2.80 m kotu üstünde, cephe panellerinin iç yüzeyine monte edilecek biçimde kirişler teşkil edilerek cephelerin deprem güvenliği sağlanmış, çatı eğimi %2.25 mertebesinde projelendirilmiştir. Çatı kaplaması TPO membranlı kompozit kesit ile yağmur suyu drenajı ise sifonik system ile sağlanmaktadır. Bu sayede binaların üzerine gelecek yağmur suyu AVM dış cephesinde kurgulanan drenaj hattına deşarj edilmektedir.
Fast food birimi olarak hizmete açılan blok, tamamı arakatlı olarak moment aktarır çerçeveler ile çözülmüş ve çatı-teras kotunda ilişki halinde olduğu yapılardan dilatasyon ile ayrılmıştır.
Hipermarket olarak inşa edilen blok, 4826 m2 oturma alanına sahiptir ve tüm yapı -3.90 m kotunda bodrum kat içermektedir.

Mağazaları içeren bloklarda, yapı sistemi tabanda ankastre çatı kotunda mafsallı arakat içermeyen çerçeverlerle kurulmuştur. Çatı sistemi tek yöne eğimli I kesitli öngermeli çatı kirişleri ile kurgulanmıştır. En düşük noktada kiriş alt kotu 4.30 m’dir. Bina cephelerinde 2.80 m kotuna kadar aluminyum/cam cephe sistemleri kurgulanacağından, 2.80 m kotu üstünde, cephe panellerinin iç yüzeyine monte edilecek biçimde kirişler teşkil edilerek cephelerin deprem güvenliği sağlanmış, çatı eğimi %2.25 mertebesinde projelendirilmiştir. Çatı kaplaması TPO membranlı kompozit kesit ile yağmur suyu drenajı ise sifonik system ile sağlanmaktadır. Bu sayede binaların üzerine gelecek yağmur suyu AVM dış cephesinde kurgulanan drenaj hattına deşarj edilmektedir.
Fast food birimi olarak hizmete açılan blok, tamamı arakatlı olarak moment aktarır çerçeveler ile çözülmüş ve çatı-teras kotunda ilişki halinde olduğu yapılardan dilatasyon ile ayrılmıştır.
Hipermarket olarak inşa edilen blok, 4826 m2 oturma alanına sahiptir ve tüm yapı -3.90 m kotunda bodrum kat içermektedir.